Здравеопазване във Великобритания

NHS е абревиатура на National Health Service. Това е Националната Здравна Служба във Великобритания. Тя е открита през 1948 година...
Continue Reading 0 comment

Безплатни рецепти за хората над 60

Всеки, който е на възраст над 60 години има право на безплатни рецепти и очни прегледи, но може да има право и на...
Continue Reading 0 comment

Такси за лечение за хора, които не са от Великобритания

Това, дали имате право на безплатно държавно лечение зависи от дължината и целта на вашият престой във Великобритания,...
Continue Reading 0 comment

Достъп до държавните болници

В зависимост от вашите обстоятелства, достъпа за вас до болницата може да е различен.  Може да бъдете класифициран...
Continue Reading 0 comment

A&E – отделение за инциденти и неотложни случаи. Какво трябва да знаем, ако ни се наложи да идем там

Accident & emergency (A&E) е отделение за инциденти и неотложни случаи, което се занимава със случаи на: Загуба на съзнание остро...
Continue Reading 0 comment

Услуги на държавните болници

Болничните услуги попадат в сектора на вторичната грижа и с изключение на спешната помощ, пациентите се нуждаят...
Continue Reading 0 comment

Подаване на жалба до Здравната каса (NHS)

В повечето случаи пациентите са доволни след получаване на лечение или други здравни услуги във Великобритания,...
Continue Reading 0 comment

Право на избор при лечение от Здравната каса (NHS)

Всеки осигурен от NHS на територията на Великобритания има пълно право сам да избере как и къде да получава здравни...
Continue Reading 0 comment

Здравни услуги за чужденците в Англия

В Англия не всичките здравни услуги се поемат като разход от NHS. Трябва да знаете, че за част от тях се налага да...
Continue Reading 0 comment