Европейска здравноосигурителна карта

Валидна европейска здравноосигурителна карта ви дава достъп до здравеопазване при краткотрайно пребиваване...
Continue Reading 0 comment

Здравни услуги за чужденците в Англия

В Англия не всичките здравни услуги се поемат като разход от NHS. Трябва да знаете, че за част от тях се налага да...
Continue Reading 0 comment