Право на избор при лечение от Здравната каса (NHS)

Всеки осигурен от NHS на територията на Великобритания има пълно право сам да избере как и къде да получава здравни...
Continue Reading 0 comment