Майчинство в Англия

Когато сте бременна, имате право на до една година отпуск по майчинство. Всички жени, които работят, имат право...
Continue Reading 0 comment

Безплатни здравни услуги със Maternity Exemption Certificate

Ако сте бременна или имате дете на възраст под една година, можете да се възползвате от безплатни здравни услуги...
Continue Reading 1 comment