В кои случаи здравната каса плаща лечението

Ако имате сериозно физическо нараняване или ментално разстройство и се нуждаете от лечение, здравната служба в някои случаи поема разноските по лечението и то е безплатно за пациента.

Това е грижа за здравето и тя може да включва настаняване в болница или лечение в дома ви. Дори и ако нямате право на продължително лечение, може да имате право да получите някаква помощ от медицинска сестра, която да е безплатна.

Можете да получите помощ при плащането на следните здравни разноски:

 • рецепти
 • очни тестове
 • зъболекарски услуги
 • ваучери за контактни лещи и очила
 • разходи за пътуване до и от болницата
 • разходи за пътуване извън страната
 • перуки

Във всеки един случай трябва да покажете доказателство, че имате право на такава помощ. В някои случаи може и да вземете лекарствата без доказателство, но така или иначе трябва да го предоставите по-късно. Ако не го направите, ще трябва да заплатите разходите по лечението и глоба.

Ако получавате Universal Credit, ще имате право на помощ само ако:

 • получавате Universal Credit и имате доходи не по-високи от 435 паунда по време на лечението
 • вашият Universal Credit включва елемент за дете и / или намалена способност за работа и доходите ви са не по-високи от 935 паунда запериода на лечение.

Ако сте одобрени за помощ при здравните разходи, ще имате право на безплатни:

 • рецепти
 • зъболекарски услуги
 • перуки
 • очни тестове

и помощ при заплащането на пътните разходи и разходите, направени за очила и контактни лещи.

Ако сте получавали Universal Credit в периода от 31 октомври 2015 и сте правили разходи, свързани със здравето ви, може да успеете да си възвърнете част от разходите.

По-подробна информация за това дали и колко от таксите за здравеопазване можете да си спестите, можете да намерите тук.

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.