Отстъпка от плащанията за общинска такса – за кой важат?

Ако сте с регистрирано умствено заболяване, като деменция или паркинсон, вие имате право да отстъпка в плащанията на общинската такса. Доста хора във Великобритания пропускат да получат полагащото им се намаление, поради факта, че не знаят за това.

Тези, които имат право на редуцирано плащане, са около 100 000 души. В резултат на това, че не са плащали с намаление, някои от тях имат възможност да си върнат хиляди паунди.

Данните са от нов доклад, изготвен от MoneySavingExpert.com, който показва, че всеки, който е диагностициран с диагноза като “тежко умствено увреждане”, със заболявания като деменция и други, има право на определени помощи.

За страдащите от умствени заболявания, това включва 25% намаление от общинската такса, докато за тези, които живеят сами, отстъпката е в размер на 100%.

“В закона ясно е описано, че хората, страдащи от умствени заболявания като алцхаймер и деменция, имат право на отстъпка в общинската такса. За съжаление, много от общините не обявяват това и жителите им не се възползват от законното си право”, споделя собственика на MoneySavingExpert.com – Мартин Луис.

Той призовава хората да говорят със служителите на съответната община, защото освен едно намаляване с 400 паунда за година, те могат да се възползват от връщане на суми за предходни години.

След отзиви от читатели, електронното издание пуска искания за преразглеждане, на базата на Закона за свобода на информацията, в 265 общини по цялата страна. Данните в дадени общини се различават значително от тези в други. Например, в дадена община исканията за намаляване на общинска такса са 77 пъти повече от друга, отдалечена само на 40 мили от първата.

И което е по-лошо – повече от две трети от общините предоставят невярна информация относно отстъпката от сумата за общинска такса. Масово общинските служители не са способни ясно да обяснят по какви критерии се дава тази отстъпка или как трябва да се подадат документи за нея.

Според собственика на MoneySavingExpert.com, общините спешно трябва да предоставят по-добра информация на гражданите. Тези, които имат право на отстъпката обикновено са хора, които не могат сами да потърсят правата си и не би трябвало да се оставят сами в това.

Хората, които се квалифицират за отстъпка в плащането на общинска такса, са всички, които имат доказано състояние, което рефлектира върху социалното им функциониране – болести като Алцхаймер или Паркинсон, но и много други здравословни състояния, които са “пренебрегнати” за данъчните цели на общините. Това означава, че можете да искате намаляване на общинска такса, ако:

  • Живеете с някой, който има такова заболяване и няма други възрастни с вас или само с възрастни, които са “пренебрегнати” за данъчните цели на общината – 25%
  • Ако самият вие страдате от такова заболяване и живеете сам – 100%.

За да подадете документи, трябва да имате документ за вашето здравословно състояние и да имате право да получавате поне един вид помощи (дори и да не ги получавате), които да са: attendance allowance, incapacity benefit или employment and support allowance.

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.