Помощи за хора с диабет във Великобритания

Съществуват редица безплатни социални придобивки, които могат да бъдат на разположение на хората с диабет, ако усложненията водят до затруднения в ежедневието.

Всички хора със захарен диабет във Великобритания имат право на безплатен очен преглед, а всеки, който е на медикаменти, получава безплатни рецепти.

От гледна точка на ползите, свързани с дългосрочните здравни условия и увреждания, допустимостта за обезщетения зависи от това до каква степен животът на дадено лице е засегнат от диабет или каквито и да било допълнителни здравни проблеми.

Хората, които най-вероятно  отговарят на условията за тези видове обезщетения, са страдащите от:

  • ментални проблеми (включително депресия)
  • сериозни усложнения
  • умствени увреждания
  • по-възрастни хора

Целта на тези социални придобивки е да подпомогне хората, които са в нужда, докато обезщетенията за неработоспособност са предназначени за тези, които физически или психически не могат да работят.

Има редица придобивки, които са налични за хората с диабет и техните болногледачи.

Disability Living Allowance (DLA)

Disability Living Allowance (DLA) е налична за хора, които са на възраст над 16 години и имат нужда от болногледачи и/или имат двигателни проблеми.

Има три нива на социална помощ, в зависимост от нуждите на пациента, от кратки периоди на обгижване до денонощна грижа.

За хората с двигателни проблеми има два вида помощ – помощ при хора, които се нуждаят от водач и помощ при хора, за които движението е трудно.

Disability Living Allowance (DLA) за родители на деца с диабет

Родителите на деца с диабет също могат да получат помощ, ако има съществена нужда от такава и ако децата им се нуждаят от повече от обикновена грижа за деца на същата възраст.

Personal Independence Payment (PIP)

Това е помощ, която през 2013 година заменя Disability Living Allowance за хора, които са на възраст между 16 и 64 години. За нуждите на тези хора има два вида помощи – за хора с двигателни проблеми и ежедневна.

Каква помощ ще получите зависи от това до колко имате нужда от помощ и каква.

Attendance Allowance for over 65s

Attendance Allowance for over 65s е за хора над 65 годишна възраст и имат специфична нужда от помощ, за да извършват техните ежедневни дейности. При тази вид помощ също има два вида за подпомагане, в зависимост от вашите специфични нужди – само за през деня или за през нощта или денонощно обгрижване.

Employment and Support Allowance

Можете да се възползвате от Employment and Support Allowance ако имате заболяване или недъг, който ви пречи да работите. Това е помощта, която от 27 октоври 2008 година се дава вместо Income Support and Incapacity Benefit. За да се класирате за този вид помощ, трябва да отговаряте на определени критерии.

Pension credit

Pension credit покрива Covering Guarantee Credit и Savings Credit и е налична за хората в пенсионна възраст, които покриват определени критерии. Тези, които се нуждаят от грижа имат по-големи шансове да я получат.

Housing benefit

Housing benefit и помощ за хора с ниски доходи и нужда от финансова помощ за плащане на наема.

Квалификационните критерии включват и това дали имате спестявания под определено ниво, независимо дали работите или не.

Attendance Allowance

Attendance Allowance е помощ за хора над 65 години, които имат нужда от подкрепа за период от над 6 месеца. В този случай и самите болногледачи може да имат право да получават някакъв вид помощи.

Ако искате да получите по-подробна информация, можете да се обърнете към най-близкият клон на Citizens Advice Bureau.

За да подадете документи за определн вид помощи, можете да използвате сайта или да се обърнете към екипа на Help4Bulgarians. В него работят квалифицирани във Великобритания счетоводители и служители, които имат дългогодишен опит в Кралството. Имейл за връзка  help4bulgarians@gmail.com,  телефон 0203 432 7322 и 0778 606 7076.

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.