Всичко, което трябва да знаете за болничните

Без значение какво работите, вие трябва да сте наясно какви са правата ви за болнични и какви плащания можете да очаквате при това положение.

Според направеното наскоро проучване, работещите взимат средно между един и два дни годишно, но знаете ли какво можете да получите като плащания за това и как трябва да си ги вземете?

Какво означава „Calling in sick“

Повечето от половината от работещите се чувстват твърде виновни, ако някога се наложи да се обадят в службата и да предупредят, че не се чувстват добре. Това е и причината над две трети от служителите да отиват на работа, дори и когато са много зле. Всъщност никой от нас не може да е в абсолютна кондиция 24/7 и трябва да приемем, че всъщност, когато не се чувстваме добре, трябва да се обадим и предупредим в службата за това.

Когато се обаждате в службата, за да предупредите, че сте болни, трябва да търсите връзка с отдел човешки ресурси или вашият мениджър. Вземете предвид, че има и краен срок за това, кога трябва да се обадите, че не се чувствате добре. Ако не сте сигурни за крайният срок, можете да проверите какъв е той във вашата служителска книжка. Най-вероятно това е времето до 9.30 сутринта, така че така че колкото по-рано кажете на работодателя, че ще отсъствате поради заболяване, толкова по-добре.

Когато се обаждате, не е нужно да споменавате някаква специфика относно това, което ви кара да се чувствате зле, но е добре да държите мениджъра в течение относно вашето лечение и очакваната дата за завръщането ви на работа.

Имайте предвид, че трябва ВИЕ да се обадите, че сте болни, не партньора ви или друг ваш близък, освен ако положението при вас е такова, че не сте в състояние да се обадите.

Вашият работодател знае, че има малко причини за това да се обадите, че не се чувствате добре. Имайте предвид и че ако някой служител се обади, че е болен, а впоследствие има доказателства, според които това не е така, той подлежи на санкции, включително и изгонване от работа за доказани действия на грубо нарушение.

Отпуск по болест

Когато се връщате на работа, след като сте използвали отпуск по болест, вашият работодател ще ви помоли да попълните формуляр за самостоятелно сертифициране. Това се прави с цел да се разбере колко време сте отсъствали и как може да ви се помогне да навлезете отново в работният процес. Понякога може да се наложи да работите с намалено работно време или да се намали напрежението и физическата работа, която сте извършвали преди това, за да влезете във форма и да сте способни да работите на 100 %.

Ако сте отсъствали седем или повече дни, включително и неработните дни, ще трябва да предоставите на работодателя си бележка от личният ви лекар (doctor’s fit note, sick note или medical statement), което да бъде използвано като доказателство за това, че наистина сте боледували. Най-добре е да направите копие на тази бележка и да запазите оригинала за себе си.

За да получите такава бележка, трябва да се свържете с вашият личен лекар или болничният лекар, който провежда лечението ви. Имайте предвид, че ако поискате такава бележка преди да изтекат 7 дни, лекарят може да ви вземе административна такса за издаването й. Вашият лекар или ще декларира, че или “сте способен да работите”, или “не сте способен да работите”, а вашият работодател трябва да спазва даденото изявление. Ако вашият лекар смята, че сте годни да се върнете на работа, работодателят трябва да обсъди с вас всички промени, които могат да облекчат връщането ви, като например работа в различни часове или промяна на задачите или натоварването.

Във направено наскоро проучване, над една трета от служителите признават, че мениджърите оказват натиск върху тях да се върнат по-рано на работа. Ако установите, че кимате в съгласие с това, трябва да уведомите отдел „човешки ресурси“.

Като имате предвид, че 85% от служителите са много по-малко продуктивни на работа, когато не се чувстват добре, това да се насилвате да се върнете на работа поради насадено чувство за вина или поради факта, че мениджърът ви го налага, не е добре за нито една от страните.

Какво е Statutory Sick Pay?

Това са плащания, които получавате, докато сте в болнични.

Има два вида плащания при боледуване: Statutory Sick Pay (SSP), което работодателите са задължени по закон да платят на квалифицираният персонал и Occupational Sick Pay (OSP), което е схема за изплащане на болнично обезщетение на самият работодател, която обикновено е „по-щедра“. Но имайте предвид, че не всички работодатели разполагат с такава схема.

Болничните се изплащат по същия начин, както и заплатата ви, върху сумата ще бъдат направени удръжки за данъци и национално осигуряване.

Statutory Sick Pay не се изплаща за първите три дни, в които отсъствате, т.е. ако отсъствате до три дни от работа поради заболяване, това няма да ви бъде платено, така че трябва добре да обмислите дали трябва да се обадите, че сте болни и да отсъствате, ако имате само лека настинка.

За да ви бъдат изплатени болнични, вие трябва да отсъствате от работа 4 или повече дни един след друг, включително и неработните дни. Това означава, че ако се разболеете в събота, това се брои като вашият първи  ден на боледуването ви. Болнични ще ви бъдат изплатени за дните след четвъртия, включително, но само за дните, в които сте по принцип на работа.

Това означава, че ако се разболеете в сряда (първи ден от боледуването ви), събота и неделя се падат четвърти и пети ден и ако по принцип не работите в уикенда, болнични за тези два дни няма да ви бъдат изплатени.

Заслужава да се отбележи, че ако работите в продължение на минута или повече, преди да се върнете в болницата за определено лечение, този ден няма да се счита за болничен ден.

Колко е размера на болничните плащания?

Не можете да получите по-малко от сумата, определена със закон. Може да получите дори и повече, ако вашият работодател има собствена схема за изплащане на болнични (Occupational Sick Pay (OSP).

Има лимит от 28 седмици плащания във всеки един период на заболяване или свързани периоди на заболяване. Периодите на боледуване са свързани, ако вторият период започне до 8 седмици след края на първия. В момента (януари 2018) размера на болничните плащания е 89.35 паунда седмично, платими за периода след 4-тия ден от боледуването ви, за не по-дълъг период от 28 седмици, и ще ви бъдат плащани само за работните дни, в които обикновено работите. Можете да проверите актуалните суми тук.

Ако искате да изчислите колко ще получите от болнични плащания, можете да използвате следният калкулатор.

Квалифициране за изплащане на болнични

За да можете да получавате болнични, трябва да отговаряте на следните критерии:

  • трябва да имате договор за работа
  • трябва да сте извършили част от работата по вашият договор
  • трябва да сте болни четири или повече дни поред (включително неработните дни)
  • трябва да получавате поне 113 паунда седмично
  • трябва да дадете бележка от лекар на вашият работодател
  • трябва да предоставите доказателство за това, че сте болен след седмият ден на боледуването си – с бележка или формуляр за самостоятелно сертифициране.

Как да подадете документ за получаване на болнични?

Ако искате да ви бъдат изплатени болнични, най-добре е да кажете това писмено на своя работодател, дори и ако това не е изискване на работодателя. Трябва да го направите преди крайният срок за това, определен от работодателя.

Ако няма краен срок, определен от вашият работодател, опитайте се да подадете искането до седмият ден от вашето боледуване или възможно най-скоро след като сте в състояние да го направите.  Има опасност ако закъснеете със срока, да не ви бъде изплатено обезщетение при болнични, освен ако нямате добра причина за това закъснение.

Ако сте болни за повече от 7 дни, ще трябва да приложите и бележка от лекаря за доказателство.

Понякога има вероятност работодателя да ви откаже изплащане на болнични. Ако това се случи или ако мислите, че сумата, която получавате, не е достатъчна, попитайте работодателят си за причината за това. Това би трябвало да реши проблема, дори и да не сте съгласни с крайното решение.

Все пак ако продължавате да не сте съгласни с това решение, трябва да уведомите линията за въпроси на служители на HMRC на номер 03000 560 630 от понеделник до четвъртък в часовете между 8.30 и 17.00 и в петък между 8.30 и 16.30.

Какво става с годишният ви отпуск

Ако поради лоши обстоятелства се налага да отсъствате поради болест за по-дълго време, може да се чудите какво става с годишният ви отпуск. В такъв случай имате право да натрупате законоустановени минимални годишни отпуски и да ги пренесете през следващата година, ако не сте в състояние да ги ползвате.

Има възможност и да вземете годишният си отпуск, докато сте болни и да ви бъдат платени суми, каквито обикновено се изплащат при ползване на годишен отпуск, вместо да получавате болнични.

Освен това, ако се окажете в наистина гнило положение на заболяване по време на вашата почивка, има малка благословия, която можете да приемете като болничен отпуск. В такъв случай може да се наложи да попитате работодателя си дали е съгласен да ви изплати болнични, а да запазите плащанията за отпуск за по-нататък.

Occupational Sick Pay

OSP е познато и като Company Sick Pay или Practice Sick Pay и зависи от работодателя дали предлага такива или не. Плащанията тук сапо-високи и съответно едва около около 55 % от компаниите предлагат такива.

Според направено проучване, около 94% от служителите вярват, че всички компании трябва да изплащат болнични, но изглежда много компании избягват това, тъй като това е един от най-големите разходи. Ако не сте сигурни дали вашата компания предлага такива плащания, трябва да проверите в договора или служителската си книжка.

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.