Безплатни рецепти за хората над 60

Всеки, който е на възраст над 60 години има право на безплатни рецепти и очни прегледи, но може да има право и на друга помощ при плащането на услугите на здравната каса, в зависимост от неговите обстоятелства.

Видове помощ за заплащане на здравни услуги

Ако сте в напреднала възраст, в зависимост от вашите обстоятелства, вие може да имате право на:

  • Безплатно лечение на зъбите
  • Ваучер за очила или контактни лещи
  • Безплатна перука и допълващи елементи
  • Помощ за заплащане на разходите, които правите, за да посетите болнично заведение за да получите лечение.

Ако сте на възраст над 60, винаги трябва да питате своя зъболекар, очен лекар или болничния състав за това дали попадате в групата на хора, които могат да се възползват от тези помощи, преди да заплатите за тях.

Безплатна грижа за здравето

Ако вие и/или вашият партньор получавате някоя от следните видове помощ, вие имате право на помощ за плащането на медицински услуги:

  • Гарантиран кредит (Guarantee Credit), част от Пенсионен кредит
  • Помощ поради ниски доходи (Income Support)
  • Помощ при безработица, базирана на дохода (income-based Jobseeker’s Allowance)
  • Помощ, базирана на дохода и работата (income-related Employment and Support Allowance)
  • Данъчен кредит за работещи (Working Tax Credit) или Данъчен кредит пр отглеждане на дете (само в някой случаи) (Child Tax Credit)
  • Универсален кредит (Universal Credit)

Ако не получавате някоя от тези видове помощи, но имате ниски доходи, пак може да получавате някаква помощ чрез схемата за хора с ниски доходи на здравната каса (NHS Low Income Scheme).

Как да подадете документ за безплатно лечение?

Ако поличавате някоя от помощите, които са изброени по-горе, всичко, което трябва да направите, за да получите помощ за плащането на лечението ви и да покажете писмото, което удостоверява, че такава помощ ви е отпусната или някой от сертификатите HC2 или HC3 на болничният персонал, като доказателство на мястото, където се заплащат обикновено болничните услуги.

Ако сте на 60 и повече години, всичко, което трябва да направите, е да покажете доказателство за вашата възраст в аптеката или при зъболекаря, и ще получите безплатно вашите лекарства и лечение на зъбите.

Ако не получавате никоя от изброените по-горе видове помощ, но имате ниски доходи, потърсете помощ на линията за Помощ при плащане на таксите за здравеопазване на телефон 0300 330 1343, за да получите формуляр, или вземете формуляр ит вашият зъболекар, очен лекар или от болницата.

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.