Здравеопазване във Великобритания

NHS е абревиатура на National Health Service. Това е Националната Здравна Служба във Великобритания. Тя е открита през 1948 година като резултат от идеята, че добрата грижа за здравето трябва да е достъпна за всеки. С изключение на някои такси (за рецепти, очни или зъболекарски услуги), услугите на Националната Здравна Служба са безплатни за всички пребиваващи във Великобритания. Това са около 64.4 милиона души, от които само в Англия са 54.3 милиона.

NHS обслужва над 1 милион пациенти на всеки 36 часа. Службата покрива всичко, включително скрининг преди раждане, рутинни проверки на здравето, лечение на дългосрочни състояния, трансплантации, спешно лечение и грижи за края на живота.

Кои са различните здравни звена, където да се обадите, ако ви се наложи да използвате медицинска помощ?

Ако спешно се нуждаете от медицинска помощ или съвет, но ситуацията не е „на живот и смърт“, се обадете на 111. Можете да се обадите на този номер и ако не сте сигурни точно коя услуга на здравната служба трябва да използвате.

Ако нечий или вашият живот е в опасност, трябва да се обадите на служба „Accident & Emergency” на номер 999.

Посетете walk-in centre, кабинет за леки наранявания (minor injuries unit) или спешен център (urgent care centre), ако имате минимални наранявания (порязвания, обрив, навехнато или изкълчено) или или чувствате леко неразположение и не можете да чакате, докато отвори поликлиниката, където работи вашият личен лекар.

За най-различни обикновени наранявания и болести, можете да се посъветвате с вашият аптекар. Той може да ви даде лекарства при леки заболявания като диария, малки инфекции, главоболие, съвет при пътуване или болно гърло.

Ако не се чувствате добре, но случаят не е спешен, трябва да си вземете час за личен лекар.

Какво е GP?

GP е личният лекар, при който трябва да се регистрирате, когато пристигнете във Великобритания или когато смените адреса си. Вашият личен лекар се грижи за вас и се справя с различни видове проблеми. Личният лекар също така предоставя обучение относно вашето здраве, може да ви даде съвети относно това как да спрете цигарите, как да спазвате здравословна диета, да поддържате здравето си, може да ви даде съвети относно ваксинирането, да ви даде направление или да предприеме леки манипулации с цел опазването на здравето ви.

Обикновено личните лекари практикуват в клиниките като част от екип, който включва медицински сестри, здравни асистенти, мениджъри на клиниката, рецепционисти и други членове на екипа.

Клиниките също така работят в тясно сътрудничество с други здравни специалисти, като здравни посетители, акушерки, услуги за умственото здраве, социални грижи.

Ако вашият личен лекар не може да се справи с проблема, тогава ще ви насочи към болницата, за да ви бъдат направени изследвания, да ви бъде назначено лечение или да се видите със специализиран консултант.

Поликлиниките трябва да направят информацията за техните услуги лесно достъпна за пациентите. Повечето поликлиники имат информационни лефлети.

Поликлиниките са предоставили информация за техните услуги и служители и на сайта NHS Choices. Можете да видите информацията, като погледнете в секцията „services near you“.

Advertisement

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.